ความหมายของไพ่“เดอะ ไฮโรแฟนท์” (THE HIEROPHANT) สอนอ่านไพ่ยิปซี


ไพ่หมายเลข 5 “เดอะ ไฮโรแฟนท์” 

ภาพเล่าเรื่อง : พระสังฆราช หรือสมเด็จพระสันตะปาปา มือซ้ายถือคทา triple cross มือขวาแสดงสัญลักษณ์แสดงธรรม นิ้วสองนิ้วชี้ขึ้นฟ้า อีกสองนิ้วชี้ลงดิน หมายถึงการถ่ายทอดคำสอนจากพระผู้เป็นเจ้าสู่ชาวโลก ที่ฐานเป็นสัญลักษณ์ของกุญแจสื่อถึงการไขปริศนาธรรม เสื้อสามตัว มงกุฎสามชั้น สื่อแทนโลกทั้งสาม คือ จิตสำนึก, จิตใต้สำนึก, และจิตเหนือสำนึก ลักษณะของเดอะไฮโรแฟนท์ คือมีเสาอยู่ด้านหลังบัลลังก์เหมือน เดอะ ไฮพรีสเทส แต่เป็นเสาหินที่มีความแข็งแกร่งหนักแน่น และไม่มีพลังบวกลบใด ๆ นั่นแสดงถึงการไม่เอนเอียงต่อกิเลสทางโลก และมุ่งใฝ่หาสัจธรรมแห่งชีวิตอย่างแท้จริง

ระดับพลังของไพ่ : ดี

นิสัยของไพ่

เป็นผู้มีคุณธรรม, เป็นคนโสด, โอบอ้อมอารีย์, รักในศาสนาและการทำบุญ ปฏิบัติธรรม เป็นคนเข้าใจทั้งทางโลกและทางธรรม สามารถสื่อสารกับสิ่งเหนือธรรมชาติ เพื่อถ่ายทอดให้แก่มนุษย์ได้

เรื่องรัก

เป็นคนที่ไม่สนใจทางโลกสักเท่าไหร่ มีชีวิตอยู่เพื่อการค้นหาสัจธรรม และรักในการสืบทอดศาสนาของตน หญิงชายใดที่มีไพ่ใบนี้ในห้วงความรัก หมายถึงคนที่มองความรักเป็นเรื่องไม่จำเป็นกับชีวิต สิ่งที่สำคัญคือการฝึกจิต เพื่อค้นหาความจริงของชีวิตมากกว่า

หญิง : การอาภัพในความรัก แต่งงานช้า หรืออาจจะไม่ได้แต่ง ชาย : ความใฝ่ในการบวชแต่ยังมีภาระทางโลก

เรื่องงาน

สามารถเป็นได้ทั้งครู, วิทยากร, นักเทศน์, ผู้นำศาสนา ถ้ามีไพ่เฮอร์มิทขึ้นประกบ ทายได้ถึงพระสงฆ์ หรือมัคนายกก็ได้เช่นกัน เดี๋ยวนี้อาชีพใหม่สำหรับไพ่ใบนี้ ก็จะออกแนว นักบำบัดจิตใจ หรือนักพูดเพิ่มพลังบวกให้ชีวิต

เรื่องเรียน

เป็นผู้คงแก่เรียน มีสมาธิ และสติในการเรียนรู้ที่ดี สามารถที่จะเรียนในสายศึกษาศาสตร์จนแตกฉานสอนคนได้ ขึ้นไพ่เจ้าชะตา หมายถึงครูบาอาจารย์ก็เป็นได้

เรื่องเงิน

จะหมายถึงเงินรับบริจาค หรือเงินเพื่อการกุศลเสียส่วนใหญ่ ไม่ได้สื่อถึงโชคลาภ หรือความมั่นคงทางการเงินมากนัก

เรื่องครอบครัว

บุตรคนสุดท้าย หรือน้องคนสุดท้อง การที่สมาชิกในครอบครัวใฝ่ทางธรรม รักการปฏิบัติธรรม หรือปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมให้คนในครอบครัวมีความสันติสุขผู้เขียนอนุญาตให้ Copy หรือ แชร์บทความในเว็บไซต์ ไปเผยแพร่ในช่องทางของตัวเองได้ แต่ขอความกรุณาให้เครดิต หรือแนบลิงก์สั่งซื้อหนังสือให้ด้วยจักขอบพระคุณยิ่งครับ

(ไม่อนุญาตให้จัดพิมพ์หรือทำไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อแจกหรือจำหน่ายในเชิงพาณิชย์นะครับ)#ฝึกดูไพ่ยิปซี #สอนดูไพ่ยิปซี #ความหมายไพ่ยิปซี #ความหมายไพ่ทาโรต์ #ฝึกอ่านไพ่ #อ่านไพ่ทาโรต์ #อ่านไพ่ยิปซี

ความคิดเห็น

คนชอบอ่าน

ความหมายของไพ่บุคคล “ควีน ออฟ วานส์” (QUEEN OF WANDS)

ความหมายของไพ่บุคคล “ควีน ออฟ เพนตาเคิลส์” (QUEEN OF PENTACLES)

ความหมายของไพ่บุคคล คิง ออฟ คัพส์ (KING OF CUPS)

ความหมายของไพ่ "เดอะ เวิลด์" (THE WORLD) สอนอ่านไพ่ยิปซี