บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2022

การทำหินรูน หรือรูนไม้ใช้เอง (Runes Craft) และวิธีการชำระรูนก่อนใช้งาน

รูปภาพ
ใน การประดิษฐ์รูนเพื่อใช้เอง นั้น ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะกล่าวกันว่ารูนแต่ละชุดมักจะเลือกเจ้าของ หรือให้ดีที่สุดก็คือเจ้าของทำขึ้นมาเอง โดยส่วนมากที่นิยมใช้กันจะเป็นรูนไม้ และรูนหิน ในส่วนของไพ่รูนที่ประดิษฐ์ขึ้นในยุคหลังก็พกพาสะดวก และง่ายต่อการทำนาย แต่ผู้เขียนมองว่า พลังธรรมชาติอาจจะเทียบรูนหินและรูนไม้ไม่ได้นะครับ สำหรับท่านใดที่จะเขียนรูนเอง การหาวัสดุเป็นเรื่องจำเป็นพอสมควร ซึ่งตรงจุดนี้ต้องอธิบายให้หลายท่านเข้าใจนะครับ บางตำรากล่าวถึงพิธีการตัดไม้ หรือเก็บหินโดยใช้ศาสตร์ยุโรป ในความเป็นจริงแล้วอาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่ถ้าจะทำที่บ้านเรา เนื่องจากเงื่อนไขทางพิธีกรรมและศาสนาที่แตกต่างกัน ถ้าเราทำพิธีที่ยุโรป เราอาจจะต้องใช้เกลือทะเล เพราะในความเชื่อเกี่ยวกับเกลือทะเลจะช่วยปัดเป่าและป้องกันสิ่งชั่วร้าย หรือปีศาจโทรล (Troll) แต่ในพื้นที่ประเทศไทยบ้านเรา เทพารักษ์ที่ทำหน้าที่ปกปักรักษาต้นไม้คือ “รุกขเทวา หรือ รุกขเทวี” ผู้ปกปักรักษาลำน้ำตามความเชื่อคือ “พระแม่คงคา” และ “พญานาค” ดังนั้นขั้นตอนการพลี (การบวงสรวงขอ/การส่วย) จึงต้องทำตามแบบเฉพาะของสถานที่นั้น ๆ ตัดไม้เมืองไทยต้องพลีแบบไทย

ความหมายของรูนหมายเลข 24 : โอธาลา (Othala)

รูปภาพ
รูนหมายเลข 24 : โอธาลา (Othala) สื่อสัญลักษณ์ : มรดก ทรัพย์สิน ที่ดิน //ธาตุดิน// ออกเสียงด้วยตัว O (สร้างภาพจำด้วยคำว่า OT Rune) พลังธาตุ “ดิน” คีย์เวิร์ด : การครอบครองทรัพย์สิน เหตุการณ์ที่ขึ้นกับเวลา มรดก การเติบโตฝ่ายวิญญาณ ความอุดมสมบูรณ์ คุณค่า ผลงาน ความหมายยันต์ : เพื่อให้ได้ครอบครองมรดก อาจเป็นที่ดิน, บ้าน หรือทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงาม, สร้างความสัมพันธ์ที่ดี สถานการณ์ทั่วไป : สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินมรดก, บ้าน, ที่ดิน, ความเจริญรุ่งเรืองของกลุ่มคน, การได้มาครอบครอง, การได้รับประโยชน์จากสิทธิ์โดยกำเนิด, การปรับตัวเพิ่มวุฒิภาวะทั้งทางด้านวัฒนธรรม หรือทักษะส่วนตัว, การกำหนดเป้าหมาย และไปให้ถึงจุดเป้าหมาย, อีกนัยหมายถึงพลังความรู้ที่ส่งต่อสืบทอดจากคนรุ่นก่อน, การฟื้นฟูโลกให้อยู่ในสภาพที่กลมกลืนและยั่งยืน, โอธาลา เป็นรูนแห่งมรดก มันบ่งบอกถึงมรดกที่คงอยู่ของเรา อาจหมายถึงมรดกทางจิตวิญญาณ ค่านิยมที่สอดคล้องกับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง ความเจริญรุ่งเรืองของชุมชน ค่านิยมพื้นฐานที่เราได้รับมาจากสิ่งเหล่านั้น ยังเป็นตัวแทนของเขตแดน, อาณาเขต, รั้วรอบข

ความหมายของรูนหมายเลข 23 : ดากาซ (Dagaz)

รูปภาพ
  รูนหมายเลข 23 : ดากาซ (Dagaz) สื่อสัญลักษณ์ : รุ่งอรุณ แสงสว่าง //ธาตุไฟ// ออกเสียงด้วยตัว D (สร้างภาพจำด้วยคำว่า DG Rune) พลังธาตุ “ไฟ & ลม” คีย์เวิร์ด : ปรับสมดุล คืนความสุข สร้างความรุ่งเรือง กลางวัน การตื่น สติ ความชัดเจน ความหวัง ความสมดุล การเติบโต วัฏจักรใหม่ ลมหายใจ //ธาตุลม// ความหมายยันต์ : ใช้ล้างสิ่งไม่ดีออกจากร่างกาย, กำจัดพลังงานด้านลบ, แก้ไขสถานการณ์เลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น หรือกำลังเกิดขึ้น สถานการณ์ทั่วไป : ความสุขในเวลากลางวัน, ความสดชื่นกระปรี้กระเปร่า, การเติมเต็มชีวิตประจำวัน, ความกระจ่างแจ้ง, ความชัดเจนในสถานการณ์บางสิ่ง, ความสมดุลระหว่างความหวังและความสุข, กิจกรรมในเชิงบวก, ดากาซ หมายถึงรุ่งอรุณ มันแสดงให้เห็นถึงวันเวลาที่ล่วงเลย และการสิ้นสุดของกิจวัตรประจำวัน อาจหมายถึงการค้นพบครั้งใหม่ การตระหนักรู้และการตื่นรู้เกิดขึ้นได้ แสดงถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง และเป็นเวลาที่ดีที่จะเริ่มดำเนินการกับองค์กรใหม่ เป็นรูนที่มีพลังเชิงบวก อีกนัยหมายถึงความขัดแย้งระหว่างความมืดและความสว่าง, ความเปลี่ยนแปลงหากแสงสว่างของวันสิ้นสุดลง แทนบุคคล : คนที่มีความซื่อสัตย์ จริงใจ

ความหมายของรูนหมายเลข 22 : อิงกูซ (Inguz)

รูปภาพ
  รูนหมายเลข 22 : อิงกูซ (Inguz) สื่อสัญลักษณ์ : ผู้ชาย เทพอิงก์ หรือ เทพเฟรย์ ออกเสียงด้วยตัว NG (สร้างภาพจำด้วยคำว่า NG Rune) พลังธาตุ “ดิน & น้ำ” คีย์เวิร์ด : ความอุดมสมบูรณ์ของดิน //ธาตุดิน// และการเกษตร //ธาตุน้ำ// สุขภาพ ความกินดีอยู่ดี ชื่อเสียงโด่งดัง เจริญพันธุ์ แข็งแรง เจริญภายใน คุณธรรม สันติสุข สามัคคี ความหมายยันต์ : เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต, นำความอุดมสมบูรณ์ของผืนดิน, เสริมสุขภาพร่างกาย คืนความสมดุลให้ร่างกาย สถานการณ์ทั่วไป : การเจริญเติบโตของพืชพรรณธัญญาหาร, การเจริญเติบโตของมนุษย์, ความอุดมสมบูรณ์, ธรรมชาติบำบัด, การใช้ชีวิตอิงแอบธรรมชาติ, อีกนัยหมายถึงความลึกลับของเพศชาย, หรือสถานการณ์ของการยอมตายเพื่อบางสิ่ง, การสรุปผลกับปัญหาบางอย่างที่เป็นภาระ, พละกำลังในการสร้างความสมบูรณ์ก็ว่าได้, อิงกูซ หรือบางตำรากล่าวถึงเทพเฟรย์ เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ บ่งชี้ไปถึงความเป็นอยู่ที่ดี เรื่องราวของบรรพบุรุษ ครอบครัว และทายาทผู้สืบสกุล แทนบุคคล : บุคคลที่รักธรรมชาติ, มีความอดทน, ใช้ชีวิตเรียบง่ายและไม่ฟุ้งเฟ้อ, มีความอดออม, สร้างฐานะด้วยตนเอง, มีทรัพย์สิน ที่ดิน บ้า

ความหมายของรูนหมายเลข 21 : ลากูซ (Laguz)

รูปภาพ
รูนหมายเลข 21 : ลากูซ (Laguz) สื่อสัญลักษณ์ : น้ำ ทะเลสาบ //ธาตุน้ำ// พืชล้มลุกที่มีกลิ่นหอม ออกเสียงด้วยตัว L (สร้างภาพจำด้วยคำว่า LG Rune) พลังธาตุ “น้ำ” คีย์เวิร์ด : จิตใต้สำนึก ความสามารถทางจิต น้ำ สัญชาตญาณ จินตนาการ การเยียวยา ความฝัน ความลึกลับ ความเข้าใจ การรับรู้ ความหมายยันต์ : ช่วยป้องกันฝันร้าย, ช่วยบล็อกพลังจิต, ขจัดความกลัวในจิตใจ, ใช้ในการเพิ่มพลังจิตเพื่อเชื่อมต่อกับโลกวิญญาณ สถานการณ์ทั่วไป : ความสัมพันธ์กับน้ำในทุกรูปแบบ, ชีวิตที่ต้องผ่านการทดสอบ, ความทรงจำบางอย่าง, เกี่ยวข้องกับสิ่งเร้นลับ ลี้ลับ หรือโลกหลังความตาย, ปรากฎการณ์ทางจิต, การเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้, ความไม่แน่ไม่นอน, ความน่าเกรงขาม, น่าค้นหา, การสื่อสารทางจิต (ระหว่างจิตใต้สำนึกของคุณกับจิตไร้สำนึกของผู้อื่น), ความฝันที่เป็นลางบอกเหตุ, สถานการณ์บางอย่างที่เป็นไปตามนิมิต หรือภาพทางจิตที่เกิดขึ้นจริง แทนบุคคล : คนที่มีอารมณ์ศิลปิน, มีความเป็นส่วนตัวสูง, เป็นคนที่ปิดบังความลับได้เก่ง คนอื่นมองไม่ออก, มีความลึกลับน่าค้นหา, เชื่อในจิตวิญญาณ, เชื่อในพลังเหนือธรรมชาติ, มีลางสังหรณ์, มีจิตสั