ความหมายของรูนหมายเลข 24 : โอธาลา (Othala)

 

ความหมายของรูนโอธาลา

รูนหมายเลข 24 : โอธาลา (Othala)

สื่อสัญลักษณ์ : มรดก ทรัพย์สิน ที่ดิน //ธาตุดิน//

ออกเสียงด้วยตัว O (สร้างภาพจำด้วยคำว่า OT Rune)

พลังธาตุ “ดิน”

คีย์เวิร์ด : การครอบครองทรัพย์สิน เหตุการณ์ที่ขึ้นกับเวลา มรดก การเติบโตฝ่ายวิญญาณ ความอุดมสมบูรณ์ คุณค่า ผลงาน

ความหมายยันต์ : เพื่อให้ได้ครอบครองมรดก อาจเป็นที่ดิน, บ้าน หรือทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงาม, สร้างความสัมพันธ์ที่ดี

สถานการณ์ทั่วไป : สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินมรดก, บ้าน, ที่ดิน, ความเจริญรุ่งเรืองของกลุ่มคน, การได้มาครอบครอง, การได้รับประโยชน์จากสิทธิ์โดยกำเนิด, การปรับตัวเพิ่มวุฒิภาวะทั้งทางด้านวัฒนธรรม หรือทักษะส่วนตัว, การกำหนดเป้าหมาย และไปให้ถึงจุดเป้าหมาย, อีกนัยหมายถึงพลังความรู้ที่ส่งต่อสืบทอดจากคนรุ่นก่อน, การฟื้นฟูโลกให้อยู่ในสภาพที่กลมกลืนและยั่งยืน, โอธาลา เป็นรูนแห่งมรดก มันบ่งบอกถึงมรดกที่คงอยู่ของเรา อาจหมายถึงมรดกทางจิตวิญญาณ ค่านิยมที่สอดคล้องกับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง ความเจริญรุ่งเรืองของชุมชน ค่านิยมพื้นฐานที่เราได้รับมาจากสิ่งเหล่านั้น ยังเป็นตัวแทนของเขตแดน, อาณาเขต, รั้วรอบขอบชิดของสถานที่เป็นเจ้าของอีกด้วย

แทนบุคคล : เป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติเป็นพื้นฐาน, คนรวยมรดก, คนที่ได้รับตกทอด หรือกำลังจะส่งต่อให้ผู้อื่น, เป็นผู้รักษาทรัพย์สินที่ดี, ชอบปกป้องผู้อื่น, กล้าหาญ, ชาญฉลาด, มีไหวพริบแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างน่าประหลาดใจ

การเงิน : เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองบนกองมรดก, โชคลาภ ลาภลอย ยังไม่ปรากฏ, อาจเชื่อมโยงถึงธุรกิจบางอย่างในครัวเรือน, หรือการปันผลแบบกงสีก็ได้

การงาน : ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์, ผู้จัดการมรดก, อีกนัยหนึ่งหมายถึงธุรกิจในครัวเรือน, ผู้สืบทอดธุรกิจของครอบครัว, หรือผู้ที่กำลังจะส่งต่อธุรกิจของครอบครัว, การชิงดีชิงเด่นกันภายในธุรกิจเพื่อทรัพย์สมบัติ, อีกนัยคือความเกี่ยวข้องบางประการกับทรัพย์สิน ผลประโยชน์ การเป็นหุ้นส่วนดังกล่าว

ความรัก : ความรักที่มีเรื่องทรัพย์สมบัติมาเกี่ยวข้อง, การเจรจาเกี่ยวกับสินสอดทองหมั้น, การเตรียมพิธีแต่งงาน, ข้อตกลงของทั้งสองฝ่าย

การเรียน : การรับช่วงต่อกิจกรรมบางอย่างจากรุ่นพี่, รับตำแหน่งบางอย่าง

ครอบครัว : การเป็นเจ้าของบ้าน, ความปลอดภัยในครอบครัว, ความรู้สึกเป็นเจ้าของ, การปกครอง และการอยู่ร่วมกันอยางผาสุก, การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบโดยผู้นำครอบครัว, การรับมรดก, การเขียนพินัยกรรม, กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตระกูล, การเจรจาตกลงกันเกี่ยวกับสินสมรสและการดูแลบุตร

ความหมายรูนกลับหัว : การยักยอก, การตัดสินที่ไม่เป็นธรรม, การเร่รอน, ความยากจน, การถูกยึดอำนาจในการครอบครอง, การถูกขับไล่, สถานการณ์ในเชิงลบ, ปัญหาเรื้อรังที่แก้ไม่ได้, ความขัดแย้งภายในครอบครัว

……………………………………..

คำแนะนำ : “เฟฮูคือความมั่งคั่งจากผืนดินและทรัพย์สมบัติที่หาได้ โอธาลาคือทรัพย์สินมรดกจากบรรพบุรุษ” หรืออีกนัยหนึ่ง เฟฮูเป็นพลังแห่งทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ เริ่มต้น เพิ่มพูนจากการกระทำ เช่น เงินสด เงินฝาก แก้วแหวนเงินทอง ส่วนโอธาลาคือความมั่งคั่งของสินทรัพย์ถาวรที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เช่นบ้านเรือน ที่ดิน กิจการบางอย่างในครัวเรือน นอกจากนี้ยังสื่อถึงมรดกทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณที่สืบทอดส่งต่อกันมาในวงศ์วานมนุษยชาติ

 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ
RUNES "รูนส์" อักขระพยากรณ์ และการผูกยันต์ร่ายคาถา
<< ชมตัวอย่างหนังสือคลิก 👇 >>
RUNES "รูนส์" อักขระพยากรณ์ และการผูกยันต์ร่ายคาถา

อนุญาตให้แชร์บทความ 
หรือคัดลอกไปเผยแพร่ในช่องทางของตนเองได้
โดยต้องให้เครดิตผู้เขียน หรือช่วยแชร์ลิงค์หนังสือให้ด้วยนะครับ 
ไม่อนุญาตให้ตีพิมพ์ หรือจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ใด 
หากพบจะดำเนินคดีตามกฎหมาย พรบ.ลิขสิทธิ์ฯ

 

ความคิดเห็น

คนชอบอ่าน

ความหมายของไพ่บุคคล “ควีน ออฟ วานส์” (QUEEN OF WANDS)

ความหมายของไพ่บุคคล คิง ออฟ คัพส์ (KING OF CUPS)

ความหมายของไพ่บุคคล “ควีน ออฟ เพนตาเคิลส์” (QUEEN OF PENTACLES)

ความหมายของไพ่บุคคล “เพจ ออฟ ซอร์ส” (PAGE OF SWORDS)