บทความ

133 Bind Runes Ideas ยันต์รูน 133 รูปแบบ พร้อมคำอธิบายเชิงการใช้เวทมนตร์

รูปภาพ
  อีกหนึ่งผลงานที่ถ่ายทอดเกี่ยวกับการออกแบบเวทมนตร์รูนตามหลักธาตุ ซึ่งจะสามารถให้คุณสร้างแนวทางในการผูกรูน ออกแบบยันต์ และใช้เวทมนตร์นอร์สได้อย่างเข้าถึงและเข้าใจมากขึ้น จากเนื้อหาวิธีการออกแบบยันต์รูนในหนังสือ RUNES "รูนส์" อักขระพยากรณ์และการผูกยันต์ร่ายคาถา สำหรับคนที่มีพื้นฐานความเข้าใจอยู่แล้ว เล่ม  133 BIND RUNES IDEAS ยันต์รูน 133 รูปแบบ พร้อมคำอธิบายเชิงการใช้เวทมนตร์ นี้ จะช่วยให้คุณไปต่อในศาสตร์อักษรรูนได้มากขึ้น และเปรียบเทียบ วิเคราะห์รูปแบบการใช้เวทมนตร์สำนักอื่นในยุโรปเหนือได้ดียิ่งขึ้น *** ช่องทางการสั่งซื้อ และภาพตัวอย่างหนังสือด้านล่าง *** ในตำรา เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นการร่ายมนตร์สร้างยันต์เพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามหลักธาตุยันต์ รูปแบบการใช้เวทมนตร์ วิธีการร่าย การวาดยันต์ การผูกสัญญาปลุกพลังรูน การฝึกทักษะเวทมนตร์นอร์ส (สายธาตุ) ด้วยตัวคุณเอง โดยสิ่งที่ท่านจะได้รับจากหนังสือเล่มนี้ คือ 1. สำหรับคนที่สนใจฝึกการผูกรูนศึกษาเป็นแนวทาง 2. ขั้นตอนการทำเวทมนตร์รูนสายธาตุ 3. อธิบายความหมายการผูกทุกรูปแบบ 4. ฝึกวาดได้ด้วยตนเอง ใช้ได้หลายหลายวัตถุประสงค์ 5. อน

สื่อวิญญาณ องค์เทพ จิตสัมผัสที่ไม่มีจริง แหล่งรวมคนหลงทางที่ช่วยคนหลงทาง อยากให้ชัวร์ต้องพิสูจน์แบบนี้...

รูปภาพ
  ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาพฤติกรรมในกลุ่มสมาชิกที่อ้างตนเกี่ยวกับการมีพลังวิเศษเหนือธรรมชาติในเรื่องของการสามารถสื่อกับดวงจิตดวงวิญญาณ สัมผัสพิเศษหรือที่เรียกว่าสัมผัสที่ 6 มีความเชื่อความสัมพันธ์เกี่ยวกับร่างทรงองค์เทพ และยังยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่ตนเองรับรู้นั้นเป็นมูลเหตุแห่งการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เฝ้าสังเกตพฤติกรรมทั้งสมาชิกและผู้ดูแลกลุ่มอยู่นานจนได้รับคำตอบว่า เป็นการแอบอ้างพื้นฐานของความเชื่อและสร้างสังคมที่ไม่จรรโลงเท่าไหร่นัก โดยผู้ที่อ้างตนเป็นผู้วิเศษสามารถสื่อสารกับเทพบางองค์ได้ จะจัดแยกประเภทคนลักษณะเดียวกันว่า "ผู้มีมา" ดังนั้นภายในกลุ่มจะมีทั้งคนทั่วไปที่ต้องการความช่วยเหลือและเหล่าผู้มีมาที่จะคอยให้คำปรึกษาต่อคนเหล่านั้น หลายคนจะมีวิธีการอ้างหลักธรรมคำสอนโดยอิงหลักพุทธศาสนาแต่สอดแทรกความเชื่อในการบูชาเทพ เจ้าพ่อเจ้าแม่ ผีบรรพบุรุษ ผสมผสานทั้งพราหมณ์ฮินดูและอารยธรรมตะวันออก โดยที่หลายแนวทางของสมาชิกกลุ่มบางคนเป็นหลักคำสอนที่น่ายึดโยงและน่าเชื่อถือ แต่ในขณะเดียวกันคนที่อ้างตนเป็นผู้วิเศษใช้ชื่อตำหนักตนเองหรือเทพเทวดาที่ตนเองกราบไหว้บูชามาสร้างคำสอน เหมือ

ต้นตอความเชื่อพญานาคของคนไทย มาจากไหนกันแน่? จากศรัทธา สู่ความเชื่อและการน้อมนำจิตในภพภูมินาคราช

รูปภาพ
  #ต้นกำเนิดความเชื่อเรื่องพญานาค ต้นกำเนิดความเชื่อและศรัทธาของชาวไทย เริ่มต้นจาก 2 ใน 6 อารยธรรมโบราณเก่าแก่ที่สุดของโลก คืออารยธรรมอินเดีย โบราณเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และอารยธรรมจีนโบราณ เกี่ยวกับธรรมชาติทั้ง 5 และการบำเพ็ญเพื่อจุติเป็นเทพเซียน ดังนั้น เราจะอินกับเรื่องราวเหล่านี้มากมายนัก โดยเฉพาะแหล่งกำเนิดอารยธรรมอินเดียอันเป็นที่ยอมรับทั่วโลก คืออารยธรรมแม่น้ำสินธุ (ตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศปากีสถานด้วย) จากการสืบค้นมีหลายชาติพันธุ์ หลายความเชื่อปะปนกันเป็นกลุ่ม ชนเผ่า ทั้งการนับถือองค์เทวะต่างศาสดา มีทั้งไศวนิกาย ไวษณพนิกาย พรหมัน หรือลัทธิศักติ จัดเป็นพหุเทวนิยม (การนับถือเทพเจ้าหลายองค์) หรืออติเทวนิยม (การนับถือเทพเจ้าหลายองค์ แต่ให้องค์หนึ่งเป็นปฐมบูชา) และการนับถืองูอันมีความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ก็เช่นกัน เริ่มต้นแต่เผ่า "นาคา" รัฐมณีปุระ  * ปัจจุบันคือรัฐนาคาแลนด์ * ที่มีการสืบค้นต้นกำเนิดในห้วงอารยธรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงเก่าแก่พอกัน "ในงานเขียนของจิตร ภูมิศักดิ์ กล่าวไว้ในความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาว และขอม

ไขข้อสงสัย "หนังหน้าครู" อุปโลกน์เครื่องรางจากเบื้องลึกไสยศาสตร์มนตร์ดำ มันใช่หรือ?

รูปภาพ
จากกระแสข่าวการบูชาหนังหน้าครูจากความเชื่อโบราณ ที่ไร้ที่มา ไร้การบันทึก ไม่ว่าจะเป็นในเชิงประวัติศาสตร์ นาฏศิลป์ หรือแม้กระทั่งมนตร์คาถาโบราณ ไม่มีการจดจารใด แต่กลับถูกกล่าวถึงในเชิงพุทธคุณ ศรัทธา และเช่นเคยครับ "ความเชื่อส่วนบุคคล" อันเป็นคำที่จะปกป้องการกระทำ การถ่ายทอดบางอย่าง จะด้วยความสมควร หรือไม่สมเหตุสมผลได้ ก็ด้วยการจำกัดความคำว่า ความเชื่อ ใส่เข้าไป และต่อท้ายด้วย ไม่ได้ทำอะไรให้ใครเสียหาย แต่โดยนัยแล้ว มันอาจะไม่ใช่เสมอไป  หากพิจารณาให้ดีกับคำว่า "ความเชื่อ" มันมีหลายรูปแบบครับ เชื่อส่วนบุคคล คือไม่เผยแพร่เป็นสาธารณะ การเผยแพร่เป็นสาธารณะ จะด้วยกลวิธีใดก็ตาม นั่นคือการเผยแพร่ความเชื่อ จะด้วยสื่อโซเชี่ยล คำบอกต่อเล็ก ๆ ของผู้มีชื่อเสียง นั่นก็คือการเผยแพร่ความเชื่อ ดังนั้น จุดประสงค์ของการเผยแพร่ความเชื่อ ย่อมมีแอบแฝงอยู่เสมอ โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบไสยศาสตร์มนตรดำ เก็บสะสมวัตถุอาถรรพ์อันประกอบจากซากศพ จัดทำกลุ่มสมาชิกเพื่อนิยมบูชาในแบบเดียวกัน คุณจะทำสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออ้างว่าอนุรักษ์ หวงแหน สืบทอด มันเป็นเพียงคำพูดสวยหรูเพื่อน้อมนำให้คนเชื่อในแบบของคุณหรือ

#สายเที่ยว >> อะไรดีที่เกาะคา ลำปางเมืองรอง ลำปางหนาวมาก

รูปภาพ
  อำเภอเกาะคา อยู่ก่อนถึงตัวเมืองลำปาง ซึ่งหากท่านขับรถมาจากกรุงเทพ ก็จะต้องผ่านอำเภอเกาะคาเช่นเดียวกัน แต่ในความรู้สึกของนักท่องเที่ยวแล้ว คงจะมุ่งและพุ่งเป้าไปที่เมืองท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่เป็นลำดับต้น ๆ ทำให้วัฒนธรรมเมืองรองไม่โดดเด่นอย่างที่คิด แต่หากคุณคิดจะมาเที่ยวที่ลำปาง คุณคงสงสัยว่า ที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มีอะไรน่าสนใจบ้าง ก็ขับรถไปดูกันเลยสิครับ รออะไร สถานที่่ท่องเที่ยวเด่นในเกาะคา เห็นจะหนีไม่พ้นวัดพระธาตุลำปางหลวงครับ เพราะโดดเด่นเป็นสง่าคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแสนนาน เป็นที่สักการะบูชาของคนทั่วไป และนักเที่ยวต่างเมือง มีลานจอดรถกว้างขวาง สินค้าของขายมากมายบริเวณนั้น ของซื้อ ของฝาก ตามอัธยาศัย  จุดเด่นของวัดพระธาตุลำปางหลวงคือศิลปะกรรมอันทรงคุณค่า ความงดงามวิจิตรของวิหารหลวง และองค์พระธาตุ ที่ทรงคุณค่าศิลปะแบบล้านนาโบราณ ศิลปะลายคำที่ยังคงพบเห็นได้ในวิหารน้ำแต้ม ถือเป็นมนต์เสน่ห์ของเมืองเกาะคาเลยทีเดียว  นอกจากนี้ ในบริเวณใกล้เคียงวัดพระธาตุลำปางหลวง เรายังสามารถขับรถไปเที่ยวที่โป่งร้อนออนเซ็นได้ ซึ่งเป็นโป่งน้ำร้อนธรรมชาติที่ค้นพบ จึงได้มีการจัดให้เป็นสถานที่ผ่อนคลา

การออกแบบผูกยันต์รูนเพื่อทำเป็น Wallpaper ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยคำนวณธาตุ

รูปภาพ
  หลายคนมองหาวอลเปเปอร์โทรศัพท์ที่มีความสวยงาม ความขลัง และทันสมัย ซึ่งยันต์รูนวอลเปเปอร์ตอบโจทย์มาก เพราะด้วยรูปลักษณ์ที่แปลกตา โดดเด่น แถมมีพลังเวทมนตร์ในตัว จะส่งพลังให้กับทุกย่างก้าวของคุณ แต่การผูกยันต์รูนนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดนะครับ ในการคำนวณธาตุตามวันเกิด เพื่อหาอักษรรูนส์ที่เหมาะสมเพื่อใช้ใน #การผูกยันต์รูน นั้น ต้องคำนึงถึงเบิร์ดรูน หรือพลังของรูนเกิดที่เกี่ยวข้องกับเจ้าชะตาด้วย หากพลังธาตุรูนเกิดมีความขัดแย้งกับธาตุเจ้าเรือน อาจส่งผลต่ออุปสรรคบางอย่างในชีวิต ดังนั้น การผูกยันต์ประจำตัว จะต้องปรับแก้พลังงานเพื่อให้รูนเกิดทำงานได้อย่างเต็มที่ และสอดคล้องกับพลังของเจ้าของอีกด้วย การคำนวณปรับธาตุหนุนธาตุจึงมีความจำเป็นอย่างมาก จากตัวอย่าง ลูกค้าต้องการยันต์รูนบนภาพพื้นหลังที่เรียบง่าย วิวท้องทะเล เจ้าของยันต์เกิดธาตุดิน และได้รับพลังรูนเกิดที่ดีแต่มีความขัดแย้งในตัวเอง จึงทำการไบนด์รูน (Bind Runes) โอธาลา Othala, อิงกูซ Inguz, วุนโย Wunyo, ลากูซ Laguz เพื่อปรับพลังงานเพิ่มธาตุดินและธาตุน้ำเข้าไปปรับสมดุล พลังรูนอูรูซช่วยขับให้พลังความเจริญเติบโตของอิงกูซให้อุดมสมบูรณ์พ

Pick your Runes!!! สิ่งที่คุณหวังจะสำเร็จหรือไม่ อธิษฐาน แล้วคำตอบของคุณ

รูปภาพ
  เรามาลองหาคำตอบด้วยการอธิษฐานจิตเสี่ยงทายจากการทำนายหินรูนส์นะครับ ให้ทุกคนคิดในใจว่า "สิ่งที่ฉันคาดหวังคือ ..... จะประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจหรือไม่ แล้วเลือกรูนส์หมายเลขเอาไว้ภายในใจ  (เลือกหมายเลข 1-8) -Runes Teller- หลังจากนั้นอ่านคำตอบที่ได้ด้านล่างนะครับ  หมายเลข 1 หากสิ่งที่คุณคาดหวังคือการแข่งขันบางอย่าง หรือความอดทนพากเพียรในบางสิ่ง ข่าวสารที่ได้รับ บ่งบอกถึงความล่าช้า การขัดต้อง ติดขัด และหยุดชะงัก ความสำเร็จยังไม่ใช่คำตอบในตอนนี้ หมายเลข 2 สถานการณ์ในช่วงต้น คุณดำเนินไปด้วยจิตวิญญาณ และสัญชาตญาณที่มั่นคง เข้าใจ และเปี่ยมด้วยความฝัน แต่บรรยากาศความสำเร็จก็ยังไม่อำนวยให้เห็นในปัจจุบัน สิ่งที่คุณคาดหวัง อีกไม่นานจะสุกงอมและเห็นผลสำเร็จ จงเตรียมยิ้มรับวันใหม่ได้เลย หมายเลข 3 การกระทำบางสิ่งที่คุณต้องการด้วยพลังดุจบุรุษที่แข็งแกร่ง และทรงพลัง ผ่านพลังงานแห่งศรัทธา และการเสี่ยงโชค ความสำเร็จที่ได้รับ จะมาในลักษณะของขวัญ ความรัก หรือการให้คำมั่นสัญญาที่ดี ฟ้าประทานพรให้คุณแล้ว หมายเลข 4 หนทางอันมืดบอด การกระทำบางอย่างด้วยความสงสัยและลังเล ขาดแรงบันดาลใจ ความอ่อนแอภายในความค