ความหมายของรูนหมายเลข 4 : อันซูส (Ansuz)

 

ความหมายรูนอันซูส

รูนหมายเลข 4 : อันซูส (Ansuz)

สื่อสัญลักษณ์ : เทพเจ้าโอดิน ข้อความ

ออกเสียงด้วยตัว A (สร้างภาพจำด้วยคำว่า AS Rune)
พลังธาตุ “ลม”

คีย์เวิร์ด : สติปัญญาและการสื่อสาร //ธาตุลม// ข่าวสาร ความยุติธรรมและความสมดุล ความสำเร็จ การเปลี่ยนแปลงฉับพลัน สัญญาณ นิมิต ความเข้าใจ

ยันต์และเวทมนตร์ : เพื่อการตัดสินใจที่ชาญฉลาด, ความสำเร็จ, เพื่อช่วยในการทำนายดวงชะตา, เพิ่มแรงบันดาลใจ ความรู้ และปัญญา

สถานการณ์ทั่วไป : ข้อมูลและการสื่อสาร, การพูด, การปราศรัย, อภิปราย, การประชุม, แรงบันดาลใจ ความกระตือรือร้น ความมีสติปัญญา, ข่าวสารที่อยู่รอบตัวคุณ การเปิดใจยอมรับข้อมูลข่าวสารบางอย่าง การสร้างสรรค์ การพยากรณ์, การแสดงอภินิหาร, ความรู้อย่างมีเหตุมีผล, ไหวพริบปฏิภาณในการตอบคำถามหรือให้คำแนะนำที่ดี, การทดสอบ, การสอบ, การสัมภาษณ์, สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทั้งมวล หรือการดลจิตดลใจจากสวรรค์

แทนบุคคล : ผู้ทรงภูมิ, ผู้ถ่ายทอดความรู้, วิทยากร, ครูบาอาจารย์, ผู้นำที่เปี่ยมด้วยปัญญา, นักเรียน, นักศึกษา, ผู้เข้ารับการอบรม, Influencer, แทนบุคคลที่มีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณและการเรียนรู้, จิตใจดี, ใจเย็น, สุขุม, รอบคอบ

การเงิน : การได้รับข่าวสารที่ดี, หรือคำแนะนำที่ดีทางด้านการเงิน, การรอคอยข่าวดีทางการเงิน, การเงินที่ต้องการคำปรึกษาที่ดี หรือการให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่น

การงาน : งานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร, งานสอน, งานให้ความรู้, ตัวแทนการถ่ายทอดความรู้, งานล่าม, งานการทูตก็ว่าได้, สถานการณ์ของงานที่เกี่ยวข้องกับสารหรือการสื่อสารต่าง ๆ ที่เป็นได้ทั้งผู้ส่งสารหรือผู้รับสาร, การเซ็นต์สัญญา

ความรัก : การบอกรัก, แสดงออกถึงความรัก, การให้คำมั่นสัญญา,

การเรียน : การรับองค์ความรู้ใหม่, การพรีเซนต์งาน, การรวบรวมข้อมูลทำรายงาน, การสอบ, การพูด, หรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร, การติวหนังสือ

ครอบครัว : การปรับความเข้าใจ พูดคุยกันในครอบครัว, การแสดงความห่วงใยด้วยคำพูดและการกระทำ, บางครั้งหมายถึงการเงียบและตั้งใจฟังพ่อแม่ด้วย

ความหมายรูนกลับหัว : ขาดการวิเคราะห์อย่างมีสติ, การเข้าใจผิด, หลงเดินทางผิด, เงื่อนงำที่ซ่อนเร้น, คำโป้ปดหลอกลวง, อัตตาเป็นใหญ่, เชื่อเฉพาะคนที่อยากเชื่อ คนที่เป็นห่วงอย่างจริงใจกลับไม่ฟัง, ข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาด

……………………………

คำแนะนำ : “การสื่อสารไม่ใช่เพียงคำพูด แต่สามารถส่งผ่านสายตาและการกระทำได้” เป็นรูนที่นักพยากรณ์ส่วนใหญ่เลือกใช้ เพราะแสดงถึงพลังแห่งการสื่อสารและการควบคุมพลังแห่งสวรรค์ การรับองค์ความรู้ทางจิตวิญญาณเพื่อการก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำ หรือการเปิดเผยองค์ความรู้จากภายนอก แต่ทุกอย่างต้องมีเหตุและผล ต้องมีปัญญาเป็นเครื่องนำทางเสมอ เป็นคาถาแห่งจิตใต้สำนึกที่จะนำพาไปสู่แรงบันดาลใจ ความกระตือรือร้น และพลังของการเปลี่ยนแปลงจิตใต้สำนึก การชี้นำตนเอง การค้นพบแสงสว่างหรือคำตอบของตนเองได้ดี แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของอันซูสคือ ความมีเหตุมีผลรองรับกับสิ่งที่เชื่อมั่นเสมอ ไม่ใช่ว่าปฏิบัติสมาธิ หรือรับองค์ความรู้จากแหล่งใดมาโดยไม่ผ่านการกลั่นกรอง ไม่คิด ไม่วิเคราะห์ ไม่แยกแยะ จนทำให้การนำองค์ความรู้มาถ่ายทอดแบบผิดเพี้ยน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุที่บอกว่า “เทพเจ้าโอดินไม่โปรดการล่อเล่นของมนุษย์”

💥💥💥💥💥💥💥💥

สนใจศึกษาศาสตร์อักษรรูน
ในรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ได้ที่
หนังสือ "อักษรรูน การใช้รูนพยากรณ์และเกร็ดตำนานนอร์ส"
Rune Reading and Norse Mythology
หนังสืออักษรรูน

หนังสือ "ยันต์รูน เมจิกคอลสเตฟส์และการออกแบบไบนด์รูนพร้อมใช้"
Bind Runes and Staves

หนังสือยันต์รูน

.........................

หรือติดต่อแอดมินเพจ Facebook เพื่อสอบถามได้ที่นี่


อนุญาตให้แชร์บทความ 
หรือคัดลอกไปเผยแพร่ในช่องทางของตนเองได้
โดยต้องให้เครดิตผู้เขียน หรือช่วยแชร์ลิงค์หนังสือให้ด้วยนะครับ 
ไม่อนุญาตให้ตีพิมพ์หรือทำเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อแจกหรือจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ใด 
หากพบจะดำเนินคดีตามกฎหมาย พรบ.ลิขสิทธิ์ฯ

ความคิดเห็น

คนชอบอ่าน

ความหมายของไพ่บุคคล “ควีน ออฟ วานส์” (QUEEN OF WANDS)

ความหมายของไพ่บุคคล “ควีน ออฟ เพนตาเคิลส์” (QUEEN OF PENTACLES)

ความหมายของไพ่บุคคล คิง ออฟ คัพส์ (KING OF CUPS)

ความหมายของไพ่ "เดอะ เวิลด์" (THE WORLD) สอนอ่านไพ่ยิปซี