การใช้ไพ่ยิปซีเพื่อตรวจพลังงานบนใบหน้า (ผังจุดบอดจุดเสีย) The Tarot Guide 2 Get Rich

 การใช้ไพ่ยิปซีเพื่อตรวจพลังงานบนใบหน้า 

เป็นเทคนิคการใช้ไพ่ยิปซี หรือไพ่ทาโรต์ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จัก และไม่ทราบมาก่อนว่า ความสามารถของไพ่ยิปซีสามารถใช้ตรวจจุดบอดจุดเสียบนใบหน้าได้ แต่ต่างกับศาสตร์โหงวเฮ้งตรงที่ การตรวจโดยไพ่ยิปซีนั้น เพื่อให้รู้ถึงพลังงานดี หรือพลังงานเสียในห้วงเวลาหนึ่ง

หากจะถามว่า พลังงานบนใบหน้าทำไมถึงไม่คงที่ นั่นก็เหมือนกับห้วงหนึ่งของดวงชะตาคนเรา ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมีช่วงดวงขึ้น ดวงตก นั่นเอง โดยความสามารถเฉพาะของไพ่ยิปซีนั้น นอกจากจะใช้อ่านใจคน อ่านเกณฑ์ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้ว ไพ่ยิปซียังมีความสามารถในการสัมผัสพลังงานได้ดีอีกด้วย อย่างที่หลายท่านทราบกันอยู่แล้วว่า ไพ่ยิปซีถือกำเนิดขึ้นจากภาพวาดเหตุการณ์ หรือสถานการณ์สำคัญ ๆ อันเชื่อมโยงกับธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ สำหรับเรื่องธาตุของโซนยุโรป จะไม่เหมือนกับศาสตร์พลังธาตุฮวงจุ้ยของจีน ซึ่งจะมี 5 ธาตุ คือ ดิน น้ำ ไฟ ไม้ ทอง โดยความเชื่อเรื่องธาตุของชาวยุโรปจะเชื่อว่า ธาตุตั้งต้นทั้ง 4 หรือ ดิน น้ำ ลม ไฟ นั้นเป็นธาตุกำเนิดของทุกสรรพสิ่งบนโลก มีบางตำราครับ ที่กล่าวถึงธาตุที่ 5 ว่าด้วยเรื่องของจิตวิญญาณจากภายนอก หรือพลังงานจากห้วงจักรวาล แต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยม หรือยอมรับสักเท่าใดนัก 

เทคนิคในการเปิดไพ่เพื่อตรวจพลังงานบนใบหน้า สำหรับหนังสือคู่มือนักพยากรณ์ไพ่ยิปซี เล่ม 2 "ไพ่ยิปซีชี้ทางรวย" เราจะใช้ผังไพ่จุดบอด-จุดเสียบนใบหน้าในการตรวจ ในส่วนของวิธีการอ่านนั้น ให้ดูความหมายหรือพลังงานของไพ่ในตำแหน่งต่าง ๆ แล้วแปลไปในทิศทางนั้น ซึ่งแต่ละตำแหน่ง จะสื่อความหมายที่สำคัญดังนี้

ผังจุดบอดจุดเสียบนใบหน้า


ตำแหน่งที่ 1 หน้าผาก ธาตุกำเนิดคือธาตุไฟ สื่อถึงพลังความคิด สติปัญญา การหยั่งรู้

ตำแหน่งที่ 2-3 คิ้วสองข้าง ธาตุกำเนิดตามธาตุเจ้าเรือน สื่อถึงวาสนา

ตำแหน่งที่ 4-5 ดวงตาสองข้าง ธาตุกำเนิดคือธาตุน้ำ สื่อถึงความรู้สึก หัวใจ ครอบครัว

ตำแหน่งที่ 6 จมูก ธาตุกำเนิดคือธาตุดิน สื่อถึงโชคลาภเงินทอง

ตำแหน่งที่ 7-8 โหนกแก้มสองข้าง ธาตุกำเนิดคือธาตุดิน สื่อถึงบารมี อำนาจ ความมั่นคง

ตำแหน่งที่ 9 ปาก ธาตุกำเนิดคือธาตุลม สื่อถึงการงาน อาชีพ 

ตำแหน่งที่ 10 คาง ธาตุกำเนิดคือธาตุดิน สื่อถึงบริวาร และอายุขัย 

เมื่อทราบผังไพ่ และความหมายของตำแหน่งต่าง ๆ แล้ว ให้พิจารณาไพ่เสียว่าตกอยู่ที่ใด ไพ่ดีตกตำแหน่งใด แล้วให้ดูว่าควรปรับเสริมดวงตรงไหน เช่น ไพ่พลังงานด้านลบที่เกี่ยวกับการสูญเสียขึ้นตำแหน่งใด อาจจะต้องเพิ่มความสว่าง ความสดใสให้ตำแหน่งนั้น ด้วยวิธีการเมคอัพก็ได้ หรือไพ่ที่สื่อถึงความลังเล ความนิ่ง อาจจะใช้วิธีการเพิ่มความเฉี่ยว ความคม เพื่อเสริมการตัดสินใจเป็นต้น 

แต่ด้วยหลักการของการเปิดไพ่จุดบอดจุดเสียนั้น คือการคำนวณธาตุ โดยยึดเอาธาตุตามตำแหน่งต่าง ๆ แล้วดูธาตุของไพ่ว่า ทำลาย ส่งเสริม สนับสนุน หรือเป็นกลางต่อกันมากน้อยเพียงใด แล้วคำนวณธาตุเพื่อหาวิธีปรับธาตุหนุนธาตุ ด้วยการใส่เครื่องประดับหรือเครื่องรางเสริมธาตุที่เหมาะสม ซึ่งเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก แต่พอจะแนบตารางธาตุสรุปให้พอสังเขปดังนี้

ตารางธาตุไพ่ยิปซี

ธาตุตั้งต้น

วิธีปรับแก้

 

 

 

ดิน

1. ดินดี เพิ่มพลังดิน (ไม่ต้องปรับ)

2. ดินเสีย เพิ่มพลังดิน แต่ปรับ +1 ธาตุไฟเพื่อให้ดินสมดุล

3. น้ำดี สนับสนุนดิน (ไม่ต้องปรับ)

4. น้ำเสีย สนับสนุน แต่ปรับ +1 ธาตุไฟเพื่อทำลายน้ำเสีย

5. ลมดี ทำลาย แต่เป็นลมดี +1 ธาตุไฟหนุนพลังลมดี

6. ลมเสีย ทำลาย ปรับ +1 ธาตุดินเพื่อทำลายลมเสีย

7. ไฟดี เป็นกลาง (ไม่ต้องปรับ)

8. ไฟเสีย เป็นกลาง แต่ปรับ + 1 ธาตุน้ำ เพื่อทำลายไฟเสีย

 

 

 

น้ำ

1. ดินดี ส่งเสริมน้ำให้มีพลังขึ้น (ไม่ต้องปรับ)

2. ดินเสีย ส่งเสริม แต่ปรับ +1 ธาตุลม เพื่อทำลายดินเสีย

3. น้ำดี เพิ่มพลังน้ำ (ไม่ต้องปรับ)

4. น้ำเสีย เพิ่มพลังน้ำ แต่ปรับ +1 ธาตุลมเพื่อให้น้ำสมดุล

5. ลมดี เป็นกลาง (ไม่ต้องปรับ)

6. ลมเสีย เป็นกลาง ปรับ +1 ธาตุดินเพื่อทำลายลมเสีย

7. ไฟดี ทำลาย แต่เป็นไฟดี ปรับ +1 ธาตุลมส่งเสริมไฟดี

8. ไฟเสีย ทำลาย ปรับ +1 ธาตุน้ำเพื่อทำลายไฟเสีย

 

 

 

ลม

1. ดินดี ทำลาย แต่เป็นดินดี ปรับ +1 ธาตุน้ำหนุนพลังดินดี

2. ดินเสีย ทำลาย ปรับ +1 ธาตุลมเพื่อทำลายดินเสีย

3. น้ำดี เป็นกลาง (ไม่ต้องปรับ)

4. น้ำเสีย เป็นกลาง ปรับ +1 ธาตุไฟเพื่อทำลายน้ำเสีย

5. ลมดี เพิ่มพลังลม (ไม่ต้องปรับ)

6. ลมเสีย เพิ่มพลังลม แต่ปรับ +1 ธาตุน้ำเพื่อให้ลมสมดุล

7. ไฟดี สนับสนุน (ไม่ต้องปรับ)

8. ไฟเสีย สนับสนุน แต่ปรับ +1 ธาตุน้ำเพื่อทำลายไฟเสีย

 

 

 

ไฟ

1. ดินดี เป็นกลาง (ไม่ต้องปรับ)

2. ดินเสีย เป็นกลาง แต่ปรับ +1 ธาตุลมเพื่อทำลายดินเสีย

3. น้ำดี ทำลาย ปรับ +1 ธาตุดินเพื่อส่งเสริมน้ำดี

4. น้ำเสีย ทำลาย ปรับ +1 ธาตุไฟเพื่อทำลายน้ำเสีย

5. ลมดี ส่งเสริม (ไม่ต้องปรับ)

6. ลมเสีย ส่งเสริม แต่ปรับ +1 ธาตุดินเพื่อทำลายลมเสีย

7. ไฟดี เพิ่มพลังไฟ (ไม่ต้องปรับ)

8. ไฟเสีย เพิ่มพลังไฟ แต่ปรับ +1 ธาตุดินเพื่อให้ไฟสมดุล

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือนักพยากรณ์ไพ่ยิปซีเล่ม 2 "ไพ่ยิปซีชี้ทางรวย" หรือสำหรับนักพยากรณ์ฝึกหัดที่ไม่มีพื้นฐาน ก็สามารถอ่านได้จาก "คู่มือนักพยากรณ์ไพ่ยิปซี" ตามลิงค์ด้านล่าง และสำหรับท่านใดสนใจศึกษาอย่างลึกซึ้งกับอาจารย์ผู้สอนแบบออนไลน์ ก็สามารถลงทะเบียนคอร์สเรียนได้ (โปรดดูตารางเปิดคอร์สตามรุ่น)

----------------------------------------------


บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ 
The Tarot Guide 2 Get Rich ไพ่ยิปซีชี้ทางรวย
ดูรีวิวและช่องทางการสั่งซื้อ << คลิก >> 👇
ไพ่ยิปซีชี้ทางรวย

ผู้เขียนอนุญาตให้ Copy หรือ แชร์บทความในเว็บไซต์ ไปเผยแพร่ในช่องทางของตัวเองได้ แต่ขอความกรุณาให้เครดิต หรือแนบลิงก์สั่งซื้อหนังสือให้ด้วยจักขอบพระคุณยิ่งครับ

(ไม่อนุญาตให้จัดพิมพ์หรือจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์นะครับ)


#ฝึกดูไพ่ยิปซี #สอนดูไพ่ยิปซี #ความหมายไพ่ยิปซี #ความหมายไพ่ทาโรต์ #ฝึกอ่านไพ่ #อ่านไพ่ทาโรต์ #อ่านไพ่ยิปซี

ความคิดเห็น

คนชอบอ่าน

ความหมายของไพ่บุคคล “ควีน ออฟ วานส์” (QUEEN OF WANDS)

ความหมายของไพ่บุคคล “ควีน ออฟ เพนตาเคิลส์” (QUEEN OF PENTACLES)

ความหมายของไพ่บุคคล คิง ออฟ คัพส์ (KING OF CUPS)

ความหมายของไพ่ "เดอะ เวิลด์" (THE WORLD) สอนอ่านไพ่ยิปซี