การใช้ไพ่ยิปซีเพื่อตรวจพลังงานบนใบหน้า (ผังจุดบอดจุดเสีย) The Tarot Guide 2 Get Rich

 การใช้ไพ่ยิปซีเพื่อตรวจพลังงานบนใบหน้า 

เป็นเทคนิคการใช้ไพ่ยิปซี หรือไพ่ทาโรต์ที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จัก และไม่ทราบมาก่อนว่า ความสามารถของไพ่ยิปซีสามารถใช้ตรวจจุดบอดจุดเสียบนใบหน้าได้ แต่ต่างกับศาสตร์โหงวเฮ้งตรงที่ การตรวจโดยไพ่ยิปซีนั้น เพื่อให้รู้ถึงพลังงานดี หรือพลังงานเสียในห้วงเวลาหนึ่ง

หากจะถามว่า พลังงานบนใบหน้าทำไมถึงไม่คงที่ นั่นก็เหมือนกับห้วงหนึ่งของดวงชะตาคนเรา ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมีช่วงดวงขึ้น ดวงตก นั่นเอง โดยความสามารถเฉพาะของไพ่ยิปซีนั้น นอกจากจะใช้อ่านใจคน อ่านเกณฑ์ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้ว ไพ่ยิปซียังมีความสามารถในการสัมผัสพลังงานได้ดีอีกด้วย อย่างที่หลายท่านทราบกันอยู่แล้วว่า ไพ่ยิปซีถือกำเนิดขึ้นจากภาพวาดเหตุการณ์ หรือสถานการณ์สำคัญ ๆ อันเชื่อมโยงกับธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ สำหรับเรื่องธาตุของโซนยุโรป จะไม่เหมือนกับศาสตร์พลังธาตุฮวงจุ้ยของจีน ซึ่งจะมี 5 ธาตุ คือ ดิน น้ำ ไฟ ไม้ ทอง โดยความเชื่อเรื่องธาตุของชาวยุโรปจะเชื่อว่า ธาตุตั้งต้นทั้ง 4 หรือ ดิน น้ำ ลม ไฟ นั้นเป็นธาตุกำเนิดของทุกสรรพสิ่งบนโลก มีบางตำราครับ ที่กล่าวถึงธาตุที่ 5 ว่าด้วยเรื่องของจิตวิญญาณจากภายนอก หรือพลังงานจากห้วงจักรวาล แต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยม หรือยอมรับสักเท่าใดนัก 

เทคนิคในการเปิดไพ่เพื่อตรวจพลังงานบนใบหน้า สำหรับหนังสือคู่มือนักพยากรณ์ไพ่ยิปซี เล่ม 2 "ไพ่ยิปซีชี้ทางรวย" เราจะใช้ผังไพ่จุดบอด-จุดเสียบนใบหน้าในการตรวจ ในส่วนของวิธีการอ่านนั้น ให้ดูความหมายหรือพลังงานของไพ่ในตำแหน่งต่าง ๆ แล้วแปลไปในทิศทางนั้น ซึ่งแต่ละตำแหน่ง จะสื่อความหมายที่สำคัญดังนี้

ผังจุดบอดจุดเสียบนใบหน้า


ตำแหน่งที่ 1 หน้าผาก ธาตุกำเนิดคือธาตุไฟ สื่อถึงพลังความคิด สติปัญญา การหยั่งรู้

ตำแหน่งที่ 2-3 คิ้วสองข้าง ธาตุกำเนิดตามธาตุเจ้าเรือน สื่อถึงวาสนา

ตำแหน่งที่ 4-5 ดวงตาสองข้าง ธาตุกำเนิดคือธาตุน้ำ สื่อถึงความรู้สึก หัวใจ ครอบครัว

ตำแหน่งที่ 6 จมูก ธาตุกำเนิดคือธาตุดิน สื่อถึงโชคลาภเงินทอง

ตำแหน่งที่ 7-8 โหนกแก้มสองข้าง ธาตุกำเนิดคือธาตุดิน สื่อถึงบารมี อำนาจ ความมั่นคง

ตำแหน่งที่ 9 ปาก ธาตุกำเนิดคือธาตุลม สื่อถึงการงาน อาชีพ 

ตำแหน่งที่ 10 คาง ธาตุกำเนิดคือธาตุดิน สื่อถึงบริวาร และอายุขัย 

เมื่อทราบผังไพ่ และความหมายของตำแหน่งต่าง ๆ แล้ว ให้พิจารณาไพ่เสียว่าตกอยู่ที่ใด ไพ่ดีตกตำแหน่งใด แล้วให้ดูว่าควรปรับเสริมดวงตรงไหน เช่น ไพ่พลังงานด้านลบที่เกี่ยวกับการสูญเสียขึ้นตำแหน่งใด อาจจะต้องเพิ่มความสว่าง ความสดใสให้ตำแหน่งนั้น ด้วยวิธีการเมคอัพก็ได้ หรือไพ่ที่สื่อถึงความลังเล ความนิ่ง อาจจะใช้วิธีการเพิ่มความเฉี่ยว ความคม เพื่อเสริมการตัดสินใจเป็นต้น 

แต่ด้วยหลักการของการเปิดไพ่จุดบอดจุดเสียนั้น คือการคำนวณธาตุ โดยยึดเอาธาตุตามตำแหน่งต่าง ๆ แล้วดูธาตุของไพ่ว่า ทำลาย ส่งเสริม สนับสนุน หรือเป็นกลางต่อกันมากน้อยเพียงใด แล้วคำนวณธาตุเพื่อหาวิธีปรับธาตุหนุนธาตุ ด้วยการใส่เครื่องประดับหรือเครื่องรางเสริมธาตุที่เหมาะสม ซึ่งเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก แต่พอจะแนบตารางธาตุสรุปให้พอสังเขปดังนี้

ตารางธาตุไพ่ยิปซี

ธาตุตั้งต้น

วิธีปรับแก้

 

 

 

ดิน

1. ดินดี เพิ่มพลังดิน (ไม่ต้องปรับ)

2. ดินเสีย เพิ่มพลังดิน แต่ปรับ +1 ธาตุไฟเพื่อให้ดินสมดุล

3. น้ำดี สนับสนุนดิน (ไม่ต้องปรับ)

4. น้ำเสีย สนับสนุน แต่ปรับ +1 ธาตุไฟเพื่อทำลายน้ำเสีย

5. ลมดี ทำลาย แต่เป็นลมดี +1 ธาตุไฟหนุนพลังลมดี

6. ลมเสีย ทำลาย ปรับ +1 ธาตุดินเพื่อทำลายลมเสีย

7. ไฟดี เป็นกลาง (ไม่ต้องปรับ)

8. ไฟเสีย เป็นกลาง แต่ปรับ + 1 ธาตุน้ำ เพื่อทำลายไฟเสีย

 

 

 

น้ำ

1. ดินดี ส่งเสริมน้ำให้มีพลังขึ้น (ไม่ต้องปรับ)

2. ดินเสีย ส่งเสริม แต่ปรับ +1 ธาตุลม เพื่อทำลายดินเสีย

3. น้ำดี เพิ่มพลังน้ำ (ไม่ต้องปรับ)

4. น้ำเสีย เพิ่มพลังน้ำ แต่ปรับ +1 ธาตุลมเพื่อให้น้ำสมดุล

5. ลมดี เป็นกลาง (ไม่ต้องปรับ)

6. ลมเสีย เป็นกลาง ปรับ +1 ธาตุดินเพื่อทำลายลมเสีย

7. ไฟดี ทำลาย แต่เป็นไฟดี ปรับ +1 ธาตุลมส่งเสริมไฟดี

8. ไฟเสีย ทำลาย ปรับ +1 ธาตุน้ำเพื่อทำลายไฟเสีย

 

 

 

ลม

1. ดินดี ทำลาย แต่เป็นดินดี ปรับ +1 ธาตุน้ำหนุนพลังดินดี

2. ดินเสีย ทำลาย ปรับ +1 ธาตุลมเพื่อทำลายดินเสีย

3. น้ำดี เป็นกลาง (ไม่ต้องปรับ)

4. น้ำเสีย เป็นกลาง ปรับ +1 ธาตุไฟเพื่อทำลายน้ำเสีย

5. ลมดี เพิ่มพลังลม (ไม่ต้องปรับ)

6. ลมเสีย เพิ่มพลังลม แต่ปรับ +1 ธาตุน้ำเพื่อให้ลมสมดุล

7. ไฟดี สนับสนุน (ไม่ต้องปรับ)

8. ไฟเสีย สนับสนุน แต่ปรับ +1 ธาตุน้ำเพื่อทำลายไฟเสีย

 

 

 

ไฟ

1. ดินดี เป็นกลาง (ไม่ต้องปรับ)

2. ดินเสีย เป็นกลาง แต่ปรับ +1 ธาตุลมเพื่อทำลายดินเสีย

3. น้ำดี ทำลาย ปรับ +1 ธาตุดินเพื่อส่งเสริมน้ำดี

4. น้ำเสีย ทำลาย ปรับ +1 ธาตุไฟเพื่อทำลายน้ำเสีย

5. ลมดี ส่งเสริม (ไม่ต้องปรับ)

6. ลมเสีย ส่งเสริม แต่ปรับ +1 ธาตุดินเพื่อทำลายลมเสีย

7. ไฟดี เพิ่มพลังไฟ (ไม่ต้องปรับ)

8. ไฟเสีย เพิ่มพลังไฟ แต่ปรับ +1 ธาตุดินเพื่อให้ไฟสมดุล

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือนักพยากรณ์ไพ่ยิปซีเล่ม 2 "ไพ่ยิปซีชี้ทางรวย" หรือสำหรับนักพยากรณ์ฝึกหัดที่ไม่มีพื้นฐาน ก็สามารถอ่านได้จาก "คู่มือนักพยากรณ์ไพ่ยิปซี" ตามลิงค์ด้านล่าง และสำหรับท่านใดสนใจศึกษาอย่างลึกซึ้งกับอาจารย์ผู้สอนแบบออนไลน์ ก็สามารถลงทะเบียนคอร์สเรียนได้ (โปรดดูตารางเปิดคอร์สตามรุ่น)

----------------------------------------------


บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ 
The Tarot Guide 2 Get Rich ไพ่ยิปซีชี้ทางรวย
ดูรีวิวและช่องทางการสั่งซื้อ << คลิก >> 👇
ไพ่ยิปซีชี้ทางรวย

ผู้เขียนอนุญาตให้ Copy หรือ แชร์บทความในเว็บไซต์ ไปเผยแพร่ในช่องทางของตัวเองได้ แต่ขอความกรุณาให้เครดิต หรือแนบลิงก์สั่งซื้อหนังสือให้ด้วยจักขอบพระคุณยิ่งครับ

(ไม่อนุญาตให้จัดพิมพ์หรือจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์นะครับ)


#ฝึกดูไพ่ยิปซี #สอนดูไพ่ยิปซี #ความหมายไพ่ยิปซี #ความหมายไพ่ทาโรต์ #ฝึกอ่านไพ่ #อ่านไพ่ทาโรต์ #อ่านไพ่ยิปซี

ความคิดเห็น

คนชอบอ่าน

ความหมายของไพ่บุคคล “ควีน ออฟ วานส์” (QUEEN OF WANDS)

ความหมายของไพ่บุคคล “ควีน ออฟ เพนตาเคิลส์” (QUEEN OF PENTACLES)

ความหมายของไพ่บุคคล คิง ออฟ คัพส์ (KING OF CUPS)

ความหมายของไพ่บุคคล “เพจ ออฟ ซอร์ส” (PAGE OF SWORDS)