ตำนานพญานาค 15 ตระกูลของหลวงพระบาง

ตำนานพญานาค 15 ตระกูลของหลวงพระบาง

พญานาค 15 ตระกูล

ได้กล่าวถึงตำนานการสร้างเมืองศรีสัตนาคนหุตไปแล้วในตำนานขุนทึง, ขุนเทือง กับนางนาคแอกใค้ ก็พอให้ทราบได้ว่า ประเทศลาวก็เป็นอีกหนึ่งชนชาติที่มีความเชื่อและความสัมพันธ์เหนียวแน่นกับเรื่องราวของพญานาคเช่นเดียวกัน ดังเช่นชื่อเมืองทุกเมืองจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพญานาคเสียส่วนมาก ในการสร้างเมืองหลวงพระบางนั้น ได้นำเอาคติความเชื่อเกี่ยวกับการหาฤกษ์หายามในการขึ้นครองแผ่นดิน โดยนำเอาฤกษ์พญานาคตามคัมภีร์โบราณมาเป็นผู้กำหนด เช่น สัตว์คู่ราศีที่เป็นพญานาค เป็นต้น

ตามตำนานได้กล่าวอีกว่า พระยาศรีสัตนาคที่ครองเมืองหนองกระแสแสนย่าน ได้นำกำลัง 7 โกฏิ ( 7 พันล้าน) ยกลงมาตามแม่น้ำโขง และเป็นต้นกำเนิดของนาค 15 ตระกูล ในหลวงพระบาง เชื่อกันว่า ชาวหลวงพระบางนั้นก็คือ “ชาวนาค” เป็นชนเผ่านาคอีกจำพวกที่มีถิ่นฐานรกรากดั้งเดิมในที่นั้น

ต่อมาเมื่อกล่าวถึง “ขุนลอ” โอรสของขุนบรม เจ้าผู้ครองนครหนองแสที่เป็นบรรพบุรุษของอาณาจักรล้านช้าง ขุนลอได้สร้างเมืองเชียงดง หรือเชียงทองขึ้น และต่อมาได้กลายเป็นหลวงพระบางในปัจจุบัน แต่สิ่งที่น่าสนใจคือการหมายเขตเมือง ที่ปรากฏในตำนานว่า “เอาโง่นหมื่นหลวงเป็นหางนาค” ครั้นเมื่อได้แล้วก็ให้ “เอาปากน้ำคานเป็นหัวนาค” และให้บรรดาอ้าย เอื้อย หมู่พวกเฮาฮ้องชื่อเวียงนี้ว่า “นครเชียงทองศรีสัตตนาค” ตลอดกาล

ต่อมา “นครเชียงทองศรีสัตตนาค” ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นหลวงพระบาง ตามตำนาน “พระบาง” ของประเทศลาว ที่ถูกอัญเชิญมาโดยเจ้าฟ้างุ้มนั่นเอง ชาวหลวงพระบางมีความนับถือศรัทธาในพญานาคอย่างแนบแน่น และเชื่อกันว่า ตนเป็นลูกหลานของพญานาค ดังปรากฎเป็นตำนานพญานาค 15 ตระกูลของปู่เจ้าธานีสร้างเมืองล้านช้าง กล่าวว่า มีฤาษีพี่น้อง 2 ตน ได้เรียกพญานาค 15 ตระกูลมาให้ดูแลปกครองบริเวณที่เรียกว่า “เมืองล้านช้าง” และพญานาค 15 ตระกูลนี้ ยังคงปกปักษ์รักษาเขตแดนต่าง ๆ ในอาณาจักร ดังต่อไปนี้

(1) นางพญานาคีดำ สถิต ณ คกท่อน (2) นางพญานาคีด่อน สถิต ณ อยู่คกเฮือ (3) นางพญานาคผมเฝือ (คำเฝือ) สถิต ณ เหนือท่าช้าง (4) ท้าวพญานาคต่งกว้าง สถิต ณ ปากคาน (5) ท้าวพญานาคทองจาน สถิต ณ ผาเดี่ยว (หลุมผาจอมเพช) (6) ท้าวพญานาคคำเหี่ยว สถิต ณ ผาเสื้อ (7) ท้าวพญานาคบุญเยือ สถิต ณ ก้อนก่ายฟ้า (8) ท้าวพญานาคคำหล้า สถิต ณ ผารัง เมืองสบอู (9) ท้าวพญานาคคำบัง สถิต ณ ภูช้าง (10) ท้าวพญานาคบุนกว้าง สถิต ณ ถ้ำภูซวง (11) ท้าวพญานาคบุนเยือง สถิต ณ ก้องหมิดแอ่น (12) ท้าวพญานาคคำแท่น (คำแตน) สถิต ณ ผาชะวา (13) ท้าวพญานาคกองเหลือ สถิต ณ ผาสุมเส้า (ผาย่าเถ้า) (14) พญาอุดมสุภนาคราชเจ้า สถิต ณ สบดง (15) ท้าวไจจำนง (ไกกำนง) สถิต ณ ฮอยพระบาท โดยมีจอมนาคาธิบดีศรีสัตตนาคา ทำหน้าที่ปกครองดูแลพญานาคทั้ง 15 ตระกูลอีกชั้นหนึ่ง และพระองค์ยังทำหน้าที่เฝ้ารักษาสถิต ณ พระธาตุจอมศรี (พูสี) รวมทั้งอภิบาลเมืองหลวงพระบางอีกด้วย

ถ้อยความเหล่านี้ปรากฎให้เห็นเป็นสถาปัตยกรรมของหน้าบันบริเวณพระราชวังหลวงพระบาง ที่นำรูปพญานาคทั้ง 15 ตระกูล รายล้อมด้วยสัญลักษณ์ของช้างเอราวัณ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงพญานาคผู้อภิบาลนครหลวงพระบางแห่งนี้นั่นเอง

---------------------


บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ 
พญานาค จากตำนานสู่ความเชื่อ
ดูรีวิวและช่องทางการสั่งซื้อ << คลิก >> 👇ผู้เขียนอนุญาตให้ Copy หรือ แชร์บทความในเว็บไซต์ ไปเผยแพร่ในช่องทางของตัวเองได้ แต่ขอความกรุณาให้เครดิต หรือแนบลิงก์สั่งซื้อหนังสือให้ด้วยจักขอบพระคุณยิ่งครับ

(ไม่อนุญาตให้จัดพิมพ์และจำหน่ายในเชิงพาณิชย์นะครับ)


#พญานาค #ความเชื่อเรื่องพญานาค #ตำนานพญานาค #พญานาคลุ่มน้ำโขง #พญานาคประเทศลาว #พญานาคเขมร #ศรีสุทโธนาคราช #อนันตนาคราช #ภุชงค์นาคราช #สุวรรณนาคราช #เมืองสุวรรณโคมคำ #เมืองศรีสัตตนาคนหุต

ความคิดเห็น

คนชอบอ่าน

ความหมายของไพ่บุคคล “ควีน ออฟ วานส์” (QUEEN OF WANDS)

ความหมายของไพ่บุคคล “ควีน ออฟ เพนตาเคิลส์” (QUEEN OF PENTACLES)

ความหมายของไพ่บุคคล คิง ออฟ คัพส์ (KING OF CUPS)

ความหมายของไพ่บุคคล “เพจ ออฟ ซอร์ส” (PAGE OF SWORDS)