ตำนานเมืองสุวรรณโคมคำ (เชียงแสน) กับพิธีไหลเรือไฟบูชาพญานาค

ตำนานเมืองสุวรรณโคมคำกับพิธีไหลเรือไฟบูชาพญานาค (เชียงแสน)

เมืองสุวรรณโคมคำ
ประวัติความเป็นมาของเมืองสุวรรณโคมคำ เมืองโบราณก่อนที่จะมาถึงโยนกนาคพันธุ์ และกลายมาเป็นนครเชียงแสน สุวรรณโคมคำ หรือสุวัณณะโคมคำ เป็นชื่อตำนานเมืองโบราณในเขตจังหวัดเชียงรายและทิศตะวันตกของประเทศลาว ตั้งอยู่บนเกาะใหญ่ริมแม่น้ำโขงฝั่งลาวตรงดอนมูล เยื้องปากแม่น้ำกกลงไปทางใต้เล็กน้อย อยู่ตรงกันข้ามกับบ้านสวนดอก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

พระเจ้าสิริวงสา กษัตริย์ของนครโพธิสารหลวง (นครโคตปูระ หรือ โคตบูร หรือ สีโคตรตะบอง เขตเมืองท่าแขกประเทศลาวในปัจจุบัน ตรงข้ามกับนครพนมบ้านเรา) ทรงมีพระราชบุตร 2 พระองค์ องค์แรกมีพระนามว่า อินทรวงศา และ องค์น้องพระนามว่า ไอยกุมาร

เมื่อพระบิดา (พระเจ้าสิริวงสา) สวรรคต ราชโอรสองค์โตอินทรวงศาก็ขึ้นครองราชย์สมบัติ และองค์รองเป็นมหาอุปราช พระยาอินรวงศามีพระโอรส ทรงพระนามว่า พระยาอินทปฐม และพระยาไอยกุมารมีพระธิดา ทรงพระนามว่าพระนางอูรสา ต่อมาพระนางอูรสา (บุตรตรีของมหาอุปราชไอยกุมาร) และพระยาอินทปฐม (บุตรของพระยาอินทรวงศา) ผู้พี่ผู้น้องก็ได้อภิเษกสมรสกัน ครั้นพระยาอินทรวงศาสวรรคต พระยาอินทปฐมกุมาร ก็ขึ้นครองราชย์สมบัติแทน

เมื่อนั้น พระยาไอยกุมาร ผู้เป็นอาและเป็นพ่อตา ได้สละตำแหน่งมหาอุปราช แล้วพาบริวารเดินเรือกลับขึ้นตามแม่น้ำโขง เป็นเวลา 3 เดือน จึงถึงเกาะเขิน ซึ่งตั้งอยู่ด้านซ้ายปากแม่น้ำกกทางทิศตะวันตก (เชียงแสน เชียงราย)

“เล่ามาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสับสนได้นะครับ ขออธิบายแบบนี้คือนครโพธิสารหลวงอยู่เมืองท่าแขกตรงข้ามกับนครพนมฝั่งขวาสุดของประเทศไทย ปากแม่น้ำกกอยู่ที่จังหวัดเชียงราย เหนือสุดของประเทศไทย โดยมีแม่น้ำโขงเป็นทางเชื่อม อันว่าแม่น้ำโขงนี้ก็ไหลมาจากทิเบต จีน (ชิงไห่) ผ่านสิบสองปันนา แวะมาโค้งตรงหัวประเทศไทยที่ริมขอบเชียงราย ผ่านลาว แล้วก็อ้อมขวาประเทศไทยไล่ลงไปเรื่อยตั้งแต่เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี แล้วก็ออกปากเซประเทศลาว ไหลต่อไปกัมพูชาแล้วก็ออกทะเลที่ประเทศเวียดนาม (ยาวมาก) ตรงนี้เมื่อกล่าวถึงพระยาไอยกุมาร ที่พาบริวารเดินเรือล่องขึ้นมาเรื่อย ๆ จากริมฝั่งนครพนมไล่ย้อนมาเชียงรายนั่นเอง”

พระยาไอยกุมาร จึงตัดสินใจตั้งราชนครที่เกาะเขิน อันประกอบด้วยครัวเรือนเบื้องต้น 3,000 ครัวเรือน ขณะนั้นข่าวดีก็ได้มาถึงพระองค์ว่า ราชธิดาของพระองค์ได้ให้ประสูติพระโอรส ที่มีเดชานุภาพตั้งแต่ประสูติ และเกิดอภินิหารขึ้นหลายอย่างในราชสำนักนครโพธิสารหลวง อันเป็นสาเหตุให้เหล่าเสนาอำมาตย์ และไพร่ฟ้าตื่นตระหนก กลัวว่าจะเกิดภัยพิบัติทำให้บ้านเมืองล่มจมได้

เมื่อเสนาอำมาตย์นำความเหล่านี้ขึ้นทูลถวายพระยาอินทปฐมกุมารผู้เป็นบิดา พระองค์เลยทรงรับสั่งให้เอาพระมเหสีอูรสาและราชบุตร ใส่แพลอยน้ำโขง เพื่อป้องกันภัยพิบัติจะมาถึงบ้านเมืองของตน

ครั้นเมื่อพระเจ้าไอยกุมารทรงทราบเรื่องนี้ ก็ทรงโทมนัสเป็นอย่างมาก ทรงรับสั่งให้ไพร่ฟ้าประชาราษฎรทำการบวงสรวงจุดธูปจุดเทียน จุดโคมไฟ และ ทำพิธีบูชาประทีป เพื่อสักการะพญานาค ให้สว่างทั่วแม่น้ำโขงเป็นเวลา 7 วัน 7 คืนเพื่อขอให้พญานาคช่วยขวางเรือของพระธิดาและองค์กุมารน้อยเอาไว้ไม่ไหลสู่ลงทะเล เหตุนี้พญานาคราชผู้ทรงฤทธิ์ จึงช่วยสร้างหลี่ผีขึ้น ปรากฏเป็นดอนขี้นาคเพื่อกั้นลำน้ำโขง (หลี่ผี คอนพะเพ็ง อยู่ที่ลาวใต้สุดก่อนไหลสู่กัมพูชา) ทำให้แพของพระธิดาและองค์กุมารน้อยไหลทวนน้ำขึ้นไปที่เกาะเขิน อันเป็นที่ประทับของพระเจ้าไอยกุมาร จึงทรงตั้งนามเมืองว่า “สุวรรณโคมคำ” อันหมายถึงพระนามของกุมารน้อยชื่อ สุวรรณมุขทวาร และการจุดประทีป จุดโคม สักการะพญานาคราชซึ่งเรียกว่า โคมคำ มารวมกันเป็นชื่อเมืองนั่นเอง

ตำนานยังบอกอีกว่า เมืองสุวรรณโคมคำนั้น เติบโตอย่างรวดเร็ว ใช้เวลาเพียงแค่ 3 ปี บ้านเรือนของไพร่พลก็มีถึง 100,000 หลังคาเรือน แต่ชาวเมืองสุวรรณโคมคำมีความประพฤติที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพ่อค้า ซึ่งพ่อค้าเหล่านั้นเป็นพวกนาคชาวหลวงพระบาง (เชื่อกันว่าชาวหลวงพระบางเดิมคือชนเผ่านาค นำโดยพระยาศรีสัตนาคที่ครองเมืองหนองกระแสแสนย่าน ที่นำไพร่พลมาตั้งรกรากในหลวงพระบาง จึงเชื่อกันว่าชาวหลวงพระบางคือชาวนาค ซึ่งมองได้หลายความหมาย อาจจะเป็นที่เป็นเผ่านาค หรือนากาแลนด์ ที่เคยเล่าให้ฟังว่าไม่เป็นที่ยอมรับของชาวอารยัน อพยพมาตั้งรกรากที่หนองกระแส หรืออาจจะเป็นคนที่รับเอาอารยธรรมเผ่านาค หรือถูกเรียกเป็นพวกนาคก็ได้ หรือเป็นเชื้อสายพญานาคก็ว่าได้) ทำให้เกิดการขัดแย้งกัน ชาวหลวงพระบางจึงได้ยกกำลังมาบุกทำลายเมืองสุวรรณโคมคำจนราบ ทำให้ชาวเมืองแตกตื่นอพยพไปทั่วสารทิศ เช่น ไปศรีสัชนาลัย และหนีไปหลวงพระบาง และได้นำประเพณีไหลเรือไฟไปปฏิบัติด้วย

ต่อมายังมีเชื้อนาคตระกูลลาวจก คือ ลาวทางภาคเหนือของเชียงราย ได้มาสร้างนครสุวรรณโคมคำขึ้นอีกครั้ง ตามตำนานมีกำแพงเมืองรอบ 4 ด้าน และ แต่ละด้านยาว 3,000 วา ด้วยเหตุนี้ เมืองสุวรรณโคมคำที่สาบสูญไปแล้วจึงได้ชื่อเรียกใหม่ว่า เมืองนาเคนทรนคร หรือ นาคบุรี หรือ เมืองนาคพันธุ์สิงหนวัตนคร หรือ นครเชียงลาว เนื่องจากว่าชาวลาวภาคเหนือ (ชาวนาค) นครเงินยาง หรือ เงินยวง ต่อมาเมื่อพระยาแสนภูได้มาครองเมืองดังกล่าวก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “เชียงแสน”

---------------------


บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ 
พญานาค จากตำนานสู่ความเชื่อ
ดูรีวิวและช่องทางการสั่งซื้อ << คลิก >> 👇ผู้เขียนอนุญาตให้ Copy หรือ แชร์บทความในเว็บไซต์ ไปเผยแพร่ในช่องทางของตัวเองได้ แต่ขอความกรุณาให้เครดิต หรือแนบลิงก์สั่งซื้อหนังสือให้ด้วยจักขอบพระคุณยิ่งครับ

(ไม่อนุญาตให้จัดพิมพ์หรือจำหน่ายในเชิงพาณิชย์นะครับ)


#พญานาค #ความเชื่อเรื่องพญานาค #ตำนานพญานาค #พญานาคลุ่มน้ำโขง #พญานาคประเทศลาว #พญานาคเขมร #ศรีสุทโธนาคราช #อนันตนาคราช #ภุชงค์นาคราช #สุวรรณนาคราช #เมืองสุวรรณโคมคำ #เมืองศรีสัตตนาคนหุต

ความคิดเห็น

คนชอบอ่าน

ความหมายของไพ่บุคคล “ควีน ออฟ วานส์” (QUEEN OF WANDS)

ความหมายของไพ่บุคคล “ควีน ออฟ เพนตาเคิลส์” (QUEEN OF PENTACLES)

ความหมายของไพ่บุคคล คิง ออฟ คัพส์ (KING OF CUPS)

ความหมายของไพ่บุคคล “เพจ ออฟ ซอร์ส” (PAGE OF SWORDS)