อาถรรพ์รูนคืออะไร? ใช้ยันต์รูนแล้วส่งผลร้ายจริงหรือไม่? เรื่องนี้มีคำตอบ

 อักษรรูน

จากที่ได้เห็นบางข้อมูล มีการเผยแพร่แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องราวอาถรรพ์ของอักษรรูนอย่างไม่เข้าใจเพียงพอ จึงต้องขอพื้นที่ในการบรรยายเรื่องราวเหล่านี้นะครับ อยากให้แยกสัดส่วนให้ชัดเจน ระหว่างความเชื่อที่แตกต่างกัน และการไม่นำเอาภูมิความรู้มาปะปนกันจนสร้างความหวาดกลัวจนเกินไป 

การศึกษาวิชารูนนั้น สิ่งสำคัญคือความเข้าใจครับ ต้องรู้ที่มาที่ไป และการสร้างแรงศรัทธาจากใจของคุณในปฐมเทพนอร์ส ซึ่งกล่าวถึงมหาเทพโอธินน์ (โอดิน) ผู้ยิ่งใหญ่ ที่ค้นพบความรู้จากอักษรรูน และถ่ายทอดมาสู่มนุษยชาติ โดยที่พลังของรูนนั้น ยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยอำนาจลึกลับ การขอพลังรูนมาใช้เพื่อจุดประสงค์ใด ย่อมต้องมีเงื่อนไข มีราคาที่ต้องจ่ายเสมอ ซึ่งในสายที่ผมศึกษานั้น คือการน้อมนำวัตรปฏิบัติที่ดี มีคุณธรรม มีขันติธรรม เพิ่มเติมคือจริยธรรมตามแบบอย่างบ้านเราเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนในการขอพลัง ดังนั้น สิ่งสำคัญคือ ผู้ออกแบบยันต์ หรือเวทมนตร์นั้น ๆ ว่าเค้าหมายกำหนดพลังอะไรลงไป ดังนั้น การที่คุณจะคัดลอก หรือเซฟภาพตามอินเทอร์เน็ตมาสัก มาวาด มาทำเครื่องราง จึงเป็นความเสี่ยงที่เลี่ยงไม่ได้ นั่นเพราะความไม่เข้าใจนั่นเอง 

ตามศาสตร์นอร์ส ที่เราเห็นในปัจจุบันจะมุ่งเน้นไปทางด้านของ Icelandic Magical Staves เวทมนตร์ข้ามยุคสมัย และเป็นที่นิยมกันอย่างมาก โดยอาศัยสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มีการถอดความว่า ขีดเส้นเดียวหมายถึงอะไร สัญลักษณ์หอกสามง่ามคืออะไร เป็นต้น ซึ่งนั่นไม่ได้หมายความว่า เหมาะสมที่เราจะนำมาผสมผสานกันจนยุ่งเหยิงเหมือนภาพยันต์ที่เผยแพร่ในปัจจุบัน จึงเป็นเรื่องที่ไม่แปลก หากคนที่ไม่เข้าใจนำไปทดลอง ทดสอบ แล้วเกิดผลเสีย หรือทำให้จิตใจหดหู่ลง การศึกษาเพียงผิวเผิน ไม่อาจสร้างภูมิความรู้ และไม่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริงต่อชีวิต แต่นั่นไม่ใช่การตีความว่า สิ่งเหล่านั้นคือ "#อาถรรพ์ยันต์รูน" หรือแม้แต่ "มีการสาปแช่งติดตามลงไป" เพราะตราบใดที่คุณไม่รู้จักกับผู้ออกแบบยันต์ คุณจะไม่มีวันเข้าใจในสัญลักษณ์เวทมนตร์ใด ๆ ทั้งสิ้น 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การที่มีผู้สรุปความได้ว่า สิ่งเหล่านี้ไม่ดี อันตราย อย่าไปริลองใช้ นั่นเป็นการคิดในมุมของตนเอง ซึ่งโดยส่วนตัวผู้เขียนมองว่า สื่อสัญลักษณ์เวทมนตร์เหล่านี้ มีที่มาที่ไป หากใช้ถูกต้อง ใช้อย่างเข้าใจ ย่อมเกิดผลดีต่อการดำเนินชีวิต หากแต่ใช้ด้วยความโลภ อยากได้พลังอย่างนั้น อยากรวยอย่างนี้ อยากมีโชคลาภทันตาเห็น คิดว่าคงไม่เกิดประโยชน์ที่จะใช้โดยขาดการศึกษาอย่างแน่นอน 

วิชาทุกแขนงมีทั้งคุณและโทษครับ เราจะกล่าวอ้างแต่ประสบการณ์ที่พลั้งพลาดของตนเอง แล้วกำหนดว่าสิ่งนั้นดีไม่ดี เป็นการเผยแพร่ที่ผิด แต่ละวิชามีกฎมีข้อห้ามจำเพาะ เช่นวิชารูน สามารถศึกษาร่วมกับศาสตร์อื่นได้ แต่ก็ใช้ว่าจะสามารถนำไปใช้ปะปนกันได้ การที่มีคนอุตรินำอักษรรูนไปผูกตามอักขระบาลี หรือคำสะกดมั่วซั่วถั่วต้ม แน่นอนว่าคุณอาจประสบกับคำว่า "อาถรรพ์รูน" เข้าโดยบังเอิญ เพราะนั่นคือสิ่งต้องห้ามที่ต้นตำรับเขาไม่ทำกัน การที่มีรอยสักครูยันต์ในแบบขอมไทยเต็มตัว แต่แอบไปสักอักษรรูนลงบนร่างกาย แบบนั้น ถ้าเป็นคำไทยก็เรียกว่า "ผิดครู" ผิดทั้งครูไทย ครูยุโรป แบบนี้เขาก็ไม่ทำกัน การที่คุณตั้งโต๊ะหมู่บูชาเทพพราหมณ์ เศียรพ่อแก่ แล้วเอายันต์รูนไปปะปนกับสิ่งเหล่านั้น แบบนี้เขาก็ไม่ทำกัน คนศึกษาวิชารูนต้องทราบดีกว่า โต๊ะบูชาต้องแยกสัดส่วนชัดเจน กลิ่นธูป กับกลิ่นกำยานจะลอยไปปนกันไม่เหมาะ ทิศทางตำแหน่งต้องแยกต่างหาก แต่ถ้าคุณสักยันต์ไทย แล้วจะห้อยเครื่องรางรูน แบบนั้นอยู่ในโหมดอนุโลม และส่งผลดีได้ เพราะแยกกาย แยกเครื่องราง แต่ถึงกระนั้นถ้าถามไปทางอาจารย์ที่ยุโรป เขาก็ไม่แนะนำอยู่ดี เพราะการศึกษาวิชารูนคือการให้เกียรติ ทุกอักขระมีเวทมนตร์ มีมหาเทพเป็นพยาน อักษรรูนคือการสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้ใหญ่กับเทพเจ้าฝ่ายนอร์ส และผู้สืบทอดลัทธิโบราณท่านว่าไว้ว่า "ไม่ควรนำไปปะปนกับวิชาอื่นใดบนโลก" 

ดังนั้น ผู้เขียนจึงให้ความสำคัญกับผู้ที่จำไปสักมาโดยตลอด ว่าไม่ควรสักทับ สักปะปนกับอักขระขอมไทย เพราะต้นกำเนิดต่างกัน การถือปฏิบัติต่างกัน และจะนำมาซึ่งศรัทธาที่แกว่ง จะซ้ายก็ไม่สุด จะขวาก็ไม่เต็มที่ แบบนี้ผลร้ายหรือผลดีจะส่งออกมาจากจิตใจของคุณเอง จึงกล่าวได้ว่า คนที่จะศึกษารูน คงต้องเสียสละพอสมควร และดำเนินชีวิตให้ถูกต้อง อย่างเช่นตัวผู้เขียนเอง ถ้าจะกราบพระ ไปวัด ทำบุญ ตามแบบชาวพุทธบ้านเรา จะไม่มีการนำเครื่องรางนอร์สติดตัวไป แต่ถ้าจะปฏิบัติภารกิจใดที่อยากพึ่งพาเครื่องรางนอร์ส จึงพกไปใช้ตามวาระต่าง ๆ โต๊ะทำงานโดยปกติ จะแยกต่างหากจากองค์พระ องค์เทพฝ่ายพราหมณ์-ฮินดู จึงสามารถตั้งเครื่องบูชานอร์สได้ กระนั้น หากจะไหว้ จะบูชาเทพเซียนตามแบบบ้านเรา ก็ไม่ใช่สิ่งต้องห้าม สามารถทำได้แค่ต้องแยกกันให้ชัดเจนนั่นเอง 

ในห้วงแรก ๆ ที่ผู้เขียนศึกษาอักษรรูน บอกได้เลยว่ามีความสับสนพอสมควร จึงทำการเสี่ยงทายและได้รับคำตอบว่า อะไรทำได้ และอะไรทำไม่ได้ หรือไม่ควรทำ คนที่นำไปใช้แบบผิด ๆ ไม่แปลกนะครับ ที่จะเผยแพร่ว่า วิชายันต์รูนเป็นสิ่งต้องห้าม หรือเป็นมนตร์ดำ มีอาถรรพ์ อาจมีคำสาปแช่งแฝงเอาไว้ นั่นเพราะคุณผิดตั้งแต่เริ่มแล้วนั่นเองครับ 

ฝากบทความนี้ไว้สำหรับผู้ที่สนใจ เรื่องราวต่าง ๆ ผู้เขียนจะนำมาสาธยายเป็นระยะ ไม่อยากให้คนที่ศึกษาอยู่เกิดความกลัวจนเกินไป พลังรูนที่แท้จริง คือพลังงานบริสุทธิ์จากห้วงจักรวาล ที่ถ่ายทอดมาในลักษณะความรู้ แรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต การน้อมนำพลังบวกมาใช้ เรียกการศึกษาสิ่งเหล่านี้ว่า "Cosmic power by runes." พลังจักรวาลที่ถ่ายทอดโดยรูนส์ เป็นการน้อมนำพลังเฉพาะส่วนดี ไม่นำไปทำร้ายใคร ไม่ศึกษาวิชาด้านมืด และคิดร้ายต่อผู้อื่น ถ้าใจเราสร้างแต่พลังบวก ผลดีย่อมเกิดขึ้นต่อชีวิต รวมถึงศรัทธาที่มั่นคง เคารพ และให้เกียรติมหาเทพฝ่ายนอร์ส ย่อมนำพาความสำเร็จมาสู่ทุกคนครับ ดังคำที่ฝรั่งเค้ามักจะพูดว่า "คุณไม่ใด้ใช้รูนในทางที่ผิด คุณสามารถทำได้" นั่นเอง

💥💥💥💥💥💥💥💥

สนใจศึกษาศาสตร์อักษรรูน
ในรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ได้ที่
หนังสือ "อักษรรูน การใช้รูนพยากรณ์และเกร็ดตำนานนอร์ส"
Rune Reading and Norse Mythology
หนังสืออักษรรูน

หนังสือ "ยันต์รูน เมจิกคอลสเตฟส์และการออกแบบไบนด์รูนพร้อมใช้"
Bind Runes and Staves

หนังสือยันต์รูน

.........................

หรือติดต่อแอดมินเพจ Facebook เพื่อสอบถามได้ที่นี่
ความคิดเห็น

คนชอบอ่าน

ความหมายของไพ่บุคคล “ควีน ออฟ วานส์” (QUEEN OF WANDS)

ความหมายของไพ่บุคคล “ควีน ออฟ เพนตาเคิลส์” (QUEEN OF PENTACLES)

ความหมายของไพ่บุคคล คิง ออฟ คัพส์ (KING OF CUPS)

ความหมายของไพ่ "เดอะ เวิลด์" (THE WORLD) สอนอ่านไพ่ยิปซี